Berlín chce odstranit další a další překážky ohledně sloučení rodin uprchlíků

Píše wochenblick

ZDARMA VSTUP DO SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU PRO VŠECHNY?

Červeno-červeno-zelená vláda v Berlíně chce rodinám usnadnit vstup k „uprchlíkům“ a k Němcům s nízkými příjmy. Senátor vnitra Andreas Geisel (SPD) předložil v pátek odpovídající návrh.

Podle návrhu by nezávislé živobytí nemělo být předpokladem pro to, aby se cizinci nastěhovali k německým manželům nebo manželkám. Partneři migrantů, kteří žijí v Německu s humanitárním povolením k pobytu, by také měli mít mnohem snadněji možnost připojit se ke svým manželům nebo manželkám.

Kromě toho by rodičům, kteří se se svým nezletilým dítětem přestěhují do Německa, mělo být umožněno přivést všechny ostatní nezletilé děti přímo do země.

Odůvodnění dojímá k slzám: Kvůli postupnému přistěhovalectví dětí, které je stále platné, jsou rodiny nuceny se dočasně oddělit. Zda německý daňový poplatník, který musí platit za takové „humanitární“ změny zákona, bude rád platit za stále více rozvětvených rodin z celého světa – o to se červeno-červeno-zelené nezajímají.

Facebook Comments