Bílí lidé jako kořist

Píše gatesofvienna

Ze západní Evropy se šíří záplava zpráv o brutálních útocích na starší lidi ze strany „osob s migračním pozadím“. Přepadení, napadení, znásilnění a občasné vraždy – takový je stav kulturního obohacení ve Švédsku, Dánsku, Německu, Rakousku, Itálii, Nizozemsku a další evropské země. Publikoval jsem přeložená videa a články o takových útocích a ve zprávách o nich byly desítky dalších článků.

Zaměřování se na staré lidi není nic nového; podobné příběhy se tu objevují více než deset let. Ale frekvence se v posledních měsících zvýšila, jako by COVID-19 nebo Black Lives Matter byly nějakým faktorem.

Brutální činy kulturních obohacovačů v Evropě jsou příklady kmenového chování. Většina přistěhovalců z třetího světa nemá loajalitu k nikomu jinému než k příslušníkům vlastního kmene. Pokud je skupina mimo kmen větší a mocnější, pak postoj k této skupině bude patřit strachu a vyhýbání se. Je-li však vnější skupina malá a slabá, považuje se za kořist.

Evropané kdysi rozuměli kmenovým normám, ale byli civilizováni tak dlouho, že na ně zapomněli. Před dvanácti sty lety byly Svear a Götar oddělenými a odlišnými kmeny a při příležitosti se navzájem živili, jakmile se naskytla příležitost. Pak se spojili ve Sverige a stali se národem místo samostatných kmenů. Před sto lety se tento národ stal socialistickou utopií. Švédsko nyní zavrhlo i myšlenku národa a přivítalo celý svět do své otevřené náruče.

Naneštěstí pro Švédy má většina zbytku světa stále kmenovou povahu. Před více než sedmi lety jsem napsal následující jako součást nářku, to bylo pro Švédsko:

Nejdůležitějším předpokladem pro fungování sociálního státu ve Švédsku je, aby ho řídili Švédové, pro Švédy. Myšlení těch, jejichž daně ji financují, a těch, kteří pobírají její dávky, musí být, dobře, švédština. Musí to být lidé, kteří si cení práce před nečinností, kteří jsou vrozeně indisponováni hrát pro systém, kteří mají základní pochopení pro svou povinnost přispívat k obecnému blahobytu. Bez těchto vlastností nemohl systém dělat nic jiného, než selhat.

Proč bylo tak těžké tuto skutečnost rozpoznat? Proč bylo tak těžké pochopit, že Somálci, Kosované a Iráčané nejsou vůbec jako Švédové? Jak by mohl někdo s IQ nad pokojovou teplotu nepředpovědět, že nově příchozí vytěží ze švédského systému dávek vše, co je v jejich silách, a přitom do něj vloží co nejméně?

Pozvání ze třetího světa není totéž jako dovážet Finy, Nory, nebo dokonce Dány. „Noví Švédové“ pocházejí převážně z dravčích kultur, z oněch zaostalých společností, v nichž je předmětem vykořisťování kohokoli mimo kmene, nebo dokonce bezprostředního klanu. Z jejich pohledu je švédský sociální systém mana z nebes, nečekaný pád, který jen čeká na sklizni a pohlcení rodinou a klanem. Taková odměna! Taková hojnost!

Nikdo v Puntlandu, Prištině nebo Karbale nikdy nezažil takovou hojnost bohatství, jen tam seděl a čekal, až ho vezmou.

Hoďte islám do směsi a máte současný stav, do kterého sestoupilo moderní multikulturní Švédsko. Přesto bylo všechno tak předvídatelné. Jak se říká, není to žádná raketová věda. Proč bylo tak těžké to předvídat?

Z pohledu obohacovatele kultury, Evropa je stádo gazel a on je lev. Když se plíží za svou kořistí, lev si obvykle vybírá staré, slabé a nemocné členy stáda – ty, které se nejsnáze chytí.

Proto vidíme tolik postarších Evropanů, na něž se zaměřují migrující vetřelci. Jsou snadnou kořistí.

Stejná praxe se samozřejmě uplatňuje i na děti. Pokud obohacovač kultury najde nechráněného mladíka, je považován za slabou zvěř, za malou gazelu, která zabloudila ze stáda. Pokud má dítě něco, co stojí za krádež, je to ukradeno, a pak je oběť obvykle brutálně znásilněna. To platí pro obě pohlaví: migranti z třetího světa jsou notoricky omnisexuální. Slyšel jsem o nejméně jednom incidentu (v Německu), při kterém byl starší muž v domově důchodců sražen z invalidního vozíku a znásilněn „novým Němcem“.

Pro kmenově smýšlející muslimy představují takové činy souběh chtíče, sadismu a nutkání uplatnit nad bezmocnou obětí syrovou moc.

Dalším příkladem bělochů jako kořisti jsou v Británii „grooming gangy“. Zranitelné děti v péči, s malou nebo žádnou ochranou před sexuálními predátory, jsou snadnou hrou, kterou lze odchytit a vykořisťovat.

To dělá kmen cizincům. Pokud se nám nepodaří obnovit nějaký pocit kmenové identity, budeme postupně vymazáni.

Lvi nejprve pohltí opozdilce a pak se pomalu přesunou do středu stáda, aby ho dokončili.

Facebook Comments