Catania: Proces proti Matteu Salvinimu

Píše unser-mitteleuropa

Autor: Nicola De Felice

V sobotu 3. října se otevřou dveře Soudního dvora v Catanii pro proces s bývalým ministrem vnitra Matteem Salvinim, obviněným z „mnohonásobného únosu“ kvůli událostem z července 2019 v souvislosti s přítomností nelegálních migrantů na palubě lodi pobřežní stráže Gregoretti. Považuji Salviniho argumenty obhajoby, které se týkají souladu s článkem 52 ústavy („Obrana vlasti je posvátnou povinností občana“), Článek 51 trestního zákoníku (povinnost chránit veřejný pořádek a bezpečnost), bezpečnostní předpisy, mezinárodní pravidla pro záchranu na moři SOLAS a SAR (Hamburská úmluva), Úmluva OSN o mořském právu (UNCLOS), italský námořní zákoník a rozsudek státního zastupitelství v Cataniatzenu jsou nenapadnutelné. nicméně Považuji také za důležité – řekl bych, že zásadní – nepodceňovat rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (EÚLP) v předchozím případě, konkrétně v případě „Rackete a další v Itálii“ (pohyb č. 32969/19).

V tomto případě Evropský soud pro lidská práva poukázal na to, že není nutné vyloďovat migranty na lodi Sea Watch 3 v Itálii. Pak víme, jak věci skončily, ale myslím, že je dobré si vzpomenout, protože italská vláda projevila podobné chování v případu Gregoretti. Rád bych vám připomněl, že podle článku 39 jednacího řádu Evropského soudního dvora může Soudní dvůr nařídit předběžná opatření proti kterémukoli státu, který podepsal Evropskou úmluvu o lidských právech. Prozatímní opatření jsou naléhavá opatření, která se podle zavedené praxe Soudního dvora uplatňují pouze v případě bezprostředního rizika nenapravitelné újmy. V Sea Watch 3 byli žadatelé kapitánkou lodi Racketeovou a asi čtyřiceti ilegálními přistěhovalci z Nigeru, Kamerun Mali, Pobřeží slonoviny, Burkina Faso a Guinea. Žadatelé byli na palubě lodi od 12. června, 2019, protože byli „zachráněni“ poté, co zaplatili pašerákům lidí v mezinárodních vodách v rámci Libyjské oblasti pátrání a záchrany (Search and Rescue Region). Evropský soudní dvůr si byl vědom toho, že italská vláda poskytuje nezbytnou pomoc lidem na palubě Sea Watch 3, kteří se vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nacházejí ve zranitelné situaci. 15. června bylo povoleno vystoupit třem rodinám, nezletilým a těhotným ženám. Další osobě bylo povoleno vystoupit v noci z 21. na 22. června ze zdravotních důvodů.

… Dne 6. června podala Racketeová u Regionálního správního soudu v Laziu žádost o pozastavení platnosti meziresortního nařízení zakazujícího lodi vplout do italských teritoriálních vod. Dne 15. června zamítl krajský správní soud žádost společnosti Racketeová a předseda krajského správního soudu mimo jiné uvedl, že dne 15. června předseda krajského správního soudu žádost společnosti Rackete zamítl. Červen, zranitelné osoby, Děti a těhotné ženy byly vyloženy a Sea Watch 3 neuvedla žádné další zranitelné osoby, které jsou ještě na palubě. V důsledku toho se domnívala, že neexistují žádné výjimečné a naléhavé důvody, které by odůvodňovaly použití mimořádných opatření.

Na základě článku 2 (právo na život) a článku 3 (zákaz nelidského nebo ponižujícího zacházení) úmluvy pak žadatelé požádali o povolení opustit plavidlo, aby mohli požádat o mezinárodní ochranu nebo být dopraveni na bezpečné místo. Soud vyzval účastníky řízení k předložení otázek a vyzval je, aby je předložili Soudu prvního stupně do následujícího pondělí 24. září. Otázky adresované italské vládě se týkaly počtu zúčastněných osob, jejich zranitelnosti, opatření plánovaných vládou a současné situace na palubě plavidla. Otázky položené Racketeové se týkaly fyzického a psychického stavu lidí na palubě lodi a jejich možné zranitelnosti. … Po zvážení odpovědí rozhodl Soudní dvůr Evropských společenství dne 1. června, Itálie.

Dne 17. června Racketeová požádala regionální správní soud v Laziu v rámci „nouzového řízení“ o pozastavení platnosti meziresortního nařízení zakazujícího plavidlu vplout do italských teritoriálních vod. Dne 19. června zamítl krajský správní soud Racketovou žádost a předseda krajského správního soudu mimo jiné uvedl, že 15. června byly vyloženy zranitelné osoby, děti a těhotné ženy a že Sea Watch 3 neprohlásila žádné další zranitelné osoby, které jsou stále na palubě. V důsledku toho se domníval, že neexistují žádné výjimečně závažné a naléhavé důvody pro uplatnění mimořádných opatření.

S odkazem na článek 2 (právo na život) a článek 3 (zákaz nelidského nebo ponižujícího zacházení) úmluvy pak žadatelé požádali o povolení k vylodění, aby mohli požádat o mezinárodní ochranu nebo být odvezeni na bezpečné místo. Soud položil stranám otázky a požádal je, aby na ně odpověděly do následujícího pondělí, 24. června. Otázky adresované italské vládě se týkaly počtu vyloděných osob, jejich zranitelnosti, opatření plánovaných vládou a současné situace na palubě lodi. Otázky adresované Racketerové se týkaly fyzického a psychického stavu lidí na palubě lodi a jejich možné zranitelnosti. Dne 25. června, po prozkoumání odpovědí, rozhodl Soudní dvůr, že Itálii neuloží povinnost odstranit z lodi ty, kteří jsou stále na palubě. Je zřejmé, že rozhodnutí soudu nepřistoupilo k rámusu, který, jak si hořce vzpomínáme, porušil blokádu a vrazil do válečné lodi Guardia di Finanza, která se souhlasem pěti přítomných příslušníků policie a LeU vážně ohrozila životy pěti našich vojáků; tito zástupci se pak představili na můstku Sea Watch 3, jako by byli v Koloseu v době starověkého Říma.

Zdroj: www.centromachiavelli.com/2020/09/29/salvini-processo-catania-sea-watch-tar-cedu/

Facebook Comments