Evropský parlament připravuje další útok na Polsko a Maďarsko během koronavirové krize

Zdroj: rmx.news

I přes krizi kolem koronaviru plánují čtyři strany EP usnesení proti Maďarsku a Polsku

Představitelé čtyř hlavních frakcí Evropského parlamentu do svého projektu týkajícího se boje proti pandemii koronaviru zahrnuli usnesení, která je jasným útokem na Polsko a Maďarsko.

Usnesení sepsala Evropská lidová strana (EPP), socialisté, zelení a skupina Renew Europe a kritizují polské úřady za uspořádání květnových voleb.

Projekt podepsali Manfred Weber (EPP), Itraxe Garcia Perez (socialisté), lídr Renew Europe Dacian Ciolos a Phillippe Lamberts (Zelení).

Podle neoficiálních informací se o projektu bude hlasovat na příštím zasedání evropského parlamentu. Obsahuje kapitolu týkající se právního státu a úryvek textu odkazuje na Polsko a Maďarsko.

Autoři jsou zklamáni „rozhodnutím maďarské vlády prodloužit výjimečný stav na neurčito a umožnit vládě vydávat dekrety na neurčitou dobu.“

Mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács napsal pro Politico a zdůraznil, že mezinárodní média hrubě nesprávně charakterizovala stav nouze:

Zákon jasně omezuje schopnost vlády „vládnout“ vyhláškou.“Slouží výhradně k prevenci, léčbě, eradikaci a nápravě škodlivých účinků pandemie. Vláda nesmí vyhláškou, která s tímto účelem nesouvisí, ukládat zákony.

Nové sankce se zaměřují konkrétně na šíření nepravdivých informací, které ohrožují úsilí o boj s virem a jsou úzce formulovány tak, aby se zabránilo jejich použití jako nástroje politické cenzury.

Výjimečný stav v Maďarsku může kdykoli ukončit také parlament. Kovács se domnívá, že EU by se měla soustředit na boj s pandemií místo aby věnovala energii rezolucím a právním akcím proti Maďarsku.

Navzdory přísným limitům toho, co maďarský premiér Viktor Orbán může legálně udělat během výjimečného stavu, se zdá, že politické síly orientované proti Polsku a Maďarsku pokračují v ofenzivě a využívají koronavirové krize jako otevření k útoku na konzervativní vlády.

Podle neoficiálních informací se bude o projektu hlasovat na příštím zasedání EP. Obsahuje kapitolu týkající se právního státu a úryvek textu odkazuje na Polsko a Maďarsko.

Představitelé čtyř skupin v EP také odsuzují „kroky polské vlády, zejména změnu volebního kodexu v opozici proti rozhodnutí ústavního soudu a dalším právním předpisům, k vedení prezidentských voleb během pandemie, která může ohrozit životy polských občanů a podkopat koncept svobodných, rovných, přímých a tajných voleb, jak předpokládá polská ústava.“

Autoři také vyzvali Evropskou komisi, aby zhodnotila, zda jsou mimořádná opatření v souladu se smlouvami EU, a vyzvali Radu Evropské unie, aby do jednání opět zahrnula diskuse týkající se postupů podle článku 7.

Polsko i Maďarsko se již zúčastnily probíhajících právních bitev týkajících se slyšení podle článku 7, které byly podpořeny osobami vázanými na miliardáře finančníka George Sorose.

Kromě zaměření na Maďarsko a Polsko se projekt v rámci EP týká i akcí zdravotnických služeb, řešení pro překonání sociálních a ekonomických důsledků krize a mezinárodní spolupráce v boji proti pandemii.

Příští zasedání EP se má konat ve čtvrtek a v pátek.

Facebook Comments