Globalistické levicové síly zahájili odporný útok na Maďarsko: Rozhovor s europoslancem Tamásem Deutschem

Píše REMIX 

Neoliberalistické síly vedly po desetiletí útok na „náboženské přesvědčení, tradiční rodinný model, přirozenou genderovou identitu a národní hrdost,“Říká europoslanec za Fidesz, Tamás Deutsch.

Maďarská opozice a globalistické levicové liberální síly zahájili svůj nejnovější mezinárodní útok na Maďarsko pomocí metod vytažených přímo z bolševické hry, aby odvrátily pozornost od svých politických neúspěchů, uvedl v rozhovoru s demokrata.hu. Podle europoslance strany Fidesz se EU při řešení virové epidemie nedařilo a maďarská opozice se dopustila dosud nevídaného veřejného zločinu tím, že využila epidemii jako svůj politický nástroj.

Globalistické levicové liberální síly opustili mezinárodní tisk, který jim sloužil, a šokovaně zahájili koordinovaný útok na Maďarsko, a to i za současné epidemie, obviňující Orbánovu vládu, že buduje diktaturu bez jakýchkoli faktů s odvoláním na maďarský zákon o ochraně proti koronaviru. Proč se levicově liberální politici EU zase zapojují útokem na maďarskou vládu na základě lží a fikce?

Protože tito liberálové a eurobyrokraté žijící v bruselské bublině vždy ignorují jednu z nejdůležitějších věcí: Že realita dříve či později zaklepe na dveře společně se stamiliony občanů EU. Představí realitu současné situace, která je radikálně odlišná od toho, o čem lidem lhali.

Není se čemu divit, stejně jako tomu bylo i u masové nelegální migrace. Chvíli se dokázali bránit a vymýšlet teorie s růžovým odstínem, ale nakonec musela i Evropská unie změnit svůj postoj k migraci, neboť stamiliony evropských občanů mohly vidět krystalicky jasné nebezpečí masového nelegálního přistěhovalectví. Podobně jako migrační krize se i současná epidemie koronaviru stala pro Evropany běžnou, sdílenou osobní zkušeností.

Při scénářích katastrof je ochrana lidských životů vždy prvořadá. Proto je série provokativních a odporných politických útoků proti maďarské vládě uprostřed napjatého boje proti epidemii nepochopitelná a nesnesitelně smutná. Zejména v situaci, kdy Evropská unie dosud neposkytla členským státům významnou pomoc v boji proti epidemii koronaviru. A to, že ti, kteří na Maďarsko zaútočili z ideologických a stranických politických důvodů, jsi dokázali tento týden dokonce vynutit nezávislou debatu o Maďarsku v Evropském parlamentu, je zcela nevhodný a bezohledný proces. Debata o [maďarském] koronaviruském aktu, o němž Evropská komise sama prohlásila, že není žádný problém a není v rozporu s evropskými normami, a aktu, který dokonce sloužil k zvládnutí epidemie v Maďarsku.

Je možné, že hlavním cílem mezinárodních politických útoků proti maďarskému koronaviru je ve skutečnosti odvést pozornost od skutečných, ale záměrně umlčených problémů EU?

Jedním z klasických politických základů diktátorské bolševické strany státní moci bylo obvinit své politické oponenty z toho, co on sám ve skutečnosti dělal. A současné útoky levicových liberálů na maďarskou vládu sledují přesně tento druh bolševického politického myšlení, ne náhodou, neboť jsou duchovními dědici bolševických politických metod.

V Evropě tyto neoliberální síly provádějí neúnavný ideologický, politický boj proti nejzákladnějším lidským hodnotám, jako je lidská důstojnost, náboženská víra, tradiční rodinný model, přirozená genderová identita a národní hrdost po desetiletí. A tuto činnost s nadšením vykonává bohatě financovaný a dobře organizovaný systém, v němž figuruje dostatek médií, bezpočet nevládních organizací a takzvaných politických aktivistických skupin. Výborným příkladem toho je Svobodný dům financovaný Sorosem, který už řadu let publikuje výhradně politicky zaujatá stanoviska a už se dostal do bodu, kdy Maďarsko neklasifikuje jako demokracii, ale jako hybridní systém skrze to, co se jeví jako tajemná forma slovního Hokusu pokusu.

Podle řady analýz krize způsobená epidemií koronaviru poukázala na existenci velmi vážných problémů ve fungování Evropské unie, které je třeba naléhavě řešit, aby unie fungovala. Existují nějaké platné kritiky, že EU selhala jak v prevenci šíření epidemie koronaviru, tak v boji proti viru na ochranu lidských životů?

Nechceme-li bod popřít, můžeme jen konstatovat, že instituce a klíčoví hráči v Evropské unii krizi způsobenou virovou epidemií nezvládli špatně, ale spíše katastrofálně. A z toho je třeba co nejdříve vyvodit příslušné závěry. S ohledem na předchozí epidemie zřídila unie agenturu EU, financovanou mnoha desítkami milionů eur a zaměstnávající stovky profesionálů, aby plnila úkoly prevence epidemií.

Celkem překvapivě nebyla tato agentura schopna včas vydat varování před nebezpečím epidemie a v únoru, pár dní před výbušným nástupem nové epidemie koronaviru v Evropě, zveřejnila podrobnou studii, v níž uvádí, že nový typ patogenu nebude představovat hrozbu pro členské státy EU. A když se epidemie v Evropě nekontrolovatelně rozšířila, Evropská komise zcela zamrzla a nebyla schopna na stále vážnější epidemii reagovat týdny. Ale bohužel ani po období totální paralýzy se výkonnost unie pro řešení krize nezlepšila …

Není proto přehnané říci, že stamiliony evropských občanů, kteří mají dobrý důvod a právo se obávat o své zdraví, život, bezpečnost a pracoviště v důsledku epidemie koronaviru, vůbec neobdržely pomoc, podporu a ochranu, kterou si od Bruselu zaslouží. Lidé získali skutečnou ochranu pouze od vlád a obcí členských států. Evropská unie se s epidemií zcela nevypořádala, a to bohužel není výjimečná věc, protože obecně je to právě tento výkon a tempo, které charakterizuje způsob fungování Bruselu.

Rozhodla EU o konkrétní finanční pomoci, kterou mohou členské státy již použít na pokrytí nákladů na epidemiologickou mimořádnou situaci?

Kromě socialistického poslance Istvána Ujhelyiho nikdo v Evropské unii netvrdí, že EU dosud poskytovala členským státům jakoukoli vážnou finanční pomoc, aby se vzpamatovaly z hospodářské krize způsobené epidemiologickými omezeními. V současné době je více než 90 procent pomoci Bruselu omezeno na umožnění administrativního zjednodušení v nadměrných byrokratických postupech pro využívání rozvojových fondů, které jsou již členským státům přiděleny.

Dosud však žádný členský stát neobdržel od EU jediné euro dodatečného financování nákladů na tlumení viru a obnovu ekonomiky. To, co už bylo v Bruselu rozhodnuto, ovlivňuje jen země eurozóny a týká se toho, že tyto členské státy mohou od Evropské komise získat úvěry v celkové výši 540 miliard eur. Nejsme nijak ovlivněni. Nedávno bylo navíc na pořadu dne, že by EU mohla poskytnout další formy pomoci založením takzvaného Evropského fondu pro obnovu pro členské státy, ale to se v rámci nového sedmiletého rámcového rozpočtu (MFF) vůbec neuskutečnilo a není vůbec jasné, jak velké by to bylo, ani jak budou moci členské státy k penězům přistupovat.

Německý ústavní soud v nedávném rozhodnutí zrušil dřívější rozhodnutí Soudního dvora EU a zjistil, že Evropská centrální banka překročila svou pravomoc. Lze rozhodnutí německého ústavního soudu, který staví zájmy národního státu nad EU, interpretovat tak, jak se němečtí ústavní soudci trefili do středu toho, jak EU funguje?

Toto rozhodnutí německého ústavního soudu bude mít vážné následky, neboť vložilo hřebík do rakve imperiální myšlenky, kterou milují politické, intelektuální a novinářské elity patřící do evropského hlavního proudu. Zatím jednou z hlavních aktivit sil, které chtějí transformovat Evropu na základě nadnárodní vize národů, bylo systematické zrušení ústavní suverenity členských států. Toto rozhodnutí ústavního soudu ale nyní jasně ukázalo, že tato myšlenka zašla dost daleko a dál už ne!

Ústavní suverenitu národních států nelze dále podkopat nenápadným odebráním pravomocí. I když je třeba ještě přesně analyzovat důsledky rozhodnutí, je již jisté, že toto rozhodnutí bude mimořádně důležité z krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého hlediska což může mít dopad i na probíhající debaty a procesy. Toto rozhodnutí jasně ukazuje, že síly, které chtějí přeměnit Evropu podle imperiální logiky, neposilují, ale ve skutečnosti jsou v obranném boji proti myšlenkám, které vyžadují EU založenou na úspěšné spolupráci silných a svrchovaných národů.

Brzy po krizi způsobené celosvětovou epidemií viru určitě přijde nový svět. Co můžeme očekávat jako Maďar a Evropan od mnoha změn, které jsou stále považovány za možné?

Není pochyb o tom, že s koncem epidemické hrozby můžeme očekávat globální hospodářskou krizi, její rozsah nemůžeme nyní předpovědět. Maďarsko bylo připraveno včas nastartovat ekonomiku země, a to na základě osvědčeného maďarského receptu na zvládání předchozích ekonomických krizí.

Namísto nápravy negativních změn ekonomických procesů s postfaktickými rozhodnutími hodlá vláda krizi napravit realizací proaktivního akčního plánu hospodářské ochrany. Máme jasnou představu, jak se dostat z problémů využitím dříve vyvinutých osvědčených postupů. Díky opatřením hospodářské ochrany, Maďarsko se doufejme vyhne realizaci nejpesimičtějších předpovědí rozsáhlého hospodářského poklesu. Zároveň Jsem přesvědčen, že stejně jako Brusel zcela selhal v řešení epidemie koronaviru kvůli jeho paralyzované a bezmocné reakci na krizi, oslabí i síly, které chtějí za každou cenu vytvořit z EU říši.

Koncepce EU založená na silných národních státech se však při řešení krize způsobené epidemií osvědčila. Bylo prokázáno, že pouze orgány členských států dokázaly účinně a rychle fungovat na omezení epidemie a na ochranu života a zdraví lidí.

Maďarsku bylo zakázáno prezentovat svou obhajobu ohledně výjimečného stavu parlamentem EU a pro-migračními, levicovými stranami

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments