Maďarská reakce na OSN: Pokud nám v současné krizi nejste schopni pomoci, tak se, prosím, alespoň zdržte maření našeho obranného úsilí.

Zdroj: abouthungary

Falešná tvrzení o uchopení moci v Maďarsku jsou právě to. Takovéto náznaky jsou nejen nesprávné, ale hanlivé, a brání vládním snahám o zpomalení šíření koronaviru.

Primární starostí maďarské vlády během pandemie koronaviru je ochrana lidských životů. Ti, kdo vyslovují nepodložená tvrzení o našem zvládání této krize ohrožující demokracii a právní stát v Maďarsku, bojují proti imaginárnímu nepříteli.

Falešná tvrzení o uchopení moci v Maďarsku jsou jen taková. Takovéto narážky jsou nejen nesprávné, ale i odmítavé a brání snaze vlády zpomalit šíření koronaviru.

Legislativní návrh „Obrana proti Coronavirusu“, který je v současnosti před maďarským parlamentem, způsobil na mezinárodní scéně velké nepokoje. Nejnovějším hlasem v tomto sboru je Rupert Colville, Spokesperson pro vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

„Chápeme, že se očekává, že legislativa půjde příští týden znovu před maďarský parlament a pravděpodobně projde. Zdá se, že zákon dává vládě prakticky neomezené pravomoci vládnout vyhláškou a obejít parlamentní kontrolu bez jasného data uzávěrky,“ napsal Colville v prohlášení.

„Jsme však znepokojeni tím, že legislativa, jak se v současné době uvádí, by mohla negativně ovlivnit legitimní práci novinářů a mít potenciálně neblahý vliv na svobodu projevu v Maďarsku,“ dodal.

Ujasněme si pár věcí.

Co úřad OSN pro lidská práva neuznává, je skutečnost, že nový maďarský legislativní návrh není součástí spiknutí proti ústavnímu systému; ustanovení obsažená v návrhu zákona jsou vskutku mimořádná opatření, která jsou v mimořádné situaci nevyhnutelná za účelem ochrany právního státu a podpory veřejného blaha.

Politici navrhovaly změnu trestního zákoníku tak, aby zahrnovala sankce proti úmyslnému šíření nepravdivých informací, zkreslení či „strašení“, je v souladu s maďarskými právními předpisy.

Základní zákon Maďarska podrobně popisuje možná omezení lidských práv v případě zvláštního právního řádu a podle platného trestního zákoníku je také strašení trestným činem.

Nový zákon by do občanského zákoníku přidal nový článek, který ukládá trest odnětí svobody na jeden až pět let každému, kdo „během funkčního období zvláštního právního řádu, udává nebo zveřejňuje před veřejností prohlášení, o němž ví, že je nepravdivý nebo s lehkomyslným přehlížením své pravdy či nepravosti způsobem, který je schopen bránit nebo mařit účinnost izolačního úsilí.“

Pokud vezmeme v potaz nedávno zjištěné fake news a jeho dopad („Breaking news: Objevila se koronavirová vakcína“, „vláda dá Budapešť pod zámek“ atd.) Jako by zprávy a záměrná zkreslení mohly potenciálně ohrozit lidské životy a stát by se měl k jejich postihu uchýlit.

Pokud jde o obavy, že by nové ustanovení porušilo svobodu projevu, je důležité poznamenat, že (1) zákaz se týká pouze nepravdivých skutkových prohlášení, nikoli kritických stanovisek; (2) zákaz se týká pouze určité škály skutkových tvrzení; (3) zakázaný akt musí být objektivně schopen bránit nebo zamlčovat účinnost úsilí o zastavení řízení, a nezávisle na tom, zda se jedná o nepravdivý skutkový stav, zda se jedná o úmyslný případ, musí se  jednat o zastrašování. (5) nezávislé soudy – nikoli vláda nebo nějaký státní orgán – musí rozhodovat o otázkách, zda je prohlášení pravdivé nebo nepravdivé, o jeho záměru a vhodnosti a zda to představuje hrozbu pro společnost.

Na závěr bych rád řekl Rupertovi Colvillovi, že premiér Orbán předal tento týden Marija Pejcinovic Burić, generální tajemník Rady Evropy: Pokud nám v současné krizi nemůžete pomoci, alespoň prosím, zdržte se maření našeho obranného úsilí.

Facebook Comments