Názor: Islám a kulturní marxisté jsou největším problémem světového míru

Píše Balkánské kroniky

Většina zemí světa neleží v domě islámu, ale v takzvaném domově války – dar al-harb: oblast, která není islámská. Stejně jako v osmém století ze severu Afriky – Islám opět tahá džihád do Evropy, tentokrát s přistěhovalectvím a často s terorem. Dar al-harb-Evropa musí být dobyta a zařazena do jediného Islámského státu – v Dar al-Islam. Korán a šaría (islámské právo) se musí dostat do popředí po celém světě. Islám má jen podmanění, ať už slovo ISLÁM znamená cokoliv; podmanění Koránu a šaríi. Tato strašlivá ideologie neodděluje mezi mešitou a politikou (církví a státem). Místo vůle lidu (západní a židovské filozofie) je tu vůle svatých knih džihádu: „Ti, kdo věří, bojují za věc Alláhovu, a ti, kdo odmítají víru, bojují za věc Satanovu. Tak bojujte proti Satanovým přátelům“ (Korán 4:76). A pak: „Dokonce i ti, kdo jsou lidmi knihy (Židé a křesťané), bojují, dokud nejsou ochotni zaplatit a předložit džizju (zvláštní daň pro nemuslimy) a dokud se necítí poddaní“ (Korán 9:29).„My (muslimové) se vzdáme vás (nemuslimů). Nepřátelství a nenávist budou vždy stát mezi námi, dokud nebudete věřit pouze v Alláha. A tato zuřivá nenávist – tedy boj – končí jen tehdy, když se nevěřící (nemuslimové) podřídí autoritě ISLÁM, což je forma organizovaného zločinu…

Mír s nemuslimskými zeměmi je pouze dočasný vztah; ospravedlnit to mohou pouze dočasné okolnosti. Po vyjednání mírového příměří s Izraelem (silně kritizovaného muslimy za to, že to považují za ústupek) bývalý terorista PLO Yasser Arafat odůvodnil tento čin tím, že muslimům (v mešitách a mimo záznam) řekl: „Vidím toto příměří jen jako dohodu mezi naším prorokem Mohamedem a Kurajšem v Mekce.‘ Jinými slovy, Arafat dal své slovo – stejně jako jeho prorok – jen aby ho porušil, až se na povrch vynoří „něco lepšího“: Palestinci, kteří se opět stanou natolik mocnými, že znovu zaútočí. Velmi nedávno se objevila nová islamistická skupina s názvem „Džajš al-Umma“, spojená s fašisty z Hamásu: „Muslimové po celém světě jsou povinni bojovat proti Izraelcům a nevěřícím, dokud světu nebude vládnout jen islám.„…

Palestinci (Arabové) byli zajati islámem, který jejich boj proměnil v džihád. Vzhledem k tomu, že Korán vyzývá k zabíjení Židů, je proto nemyslitelné, aby právo na vlastní stát bylo Židům někdy uznáno. Palestinský boj proto nikdy neskončí, víme, že tyto oblasti tvořily anglickou kolonii. Znovu zapomínáme, že předtím Turci tato území dobyli, a znovu jsme zapomněli, že tato území také dobyli Peršané, Egypťané a arabské kalifáty. Pokud by Židé neměli mít svůj stát (Chrám se nachází v Jeruzalémě, ne v Mexico City nebo Kampale!) KDE tedy?! Židovský stát patří do země původu a to je Izrael. Pravda je, že probíhá válka proti Židům. A vlastně proti USA. Proti naší kultuře, našim hodnotám, naší svobodě. Židé to vědí, my ne. Zůstáváme neoblomní v tom, že s muslimským obyvatelstvem není žádný problém. Trváme na politicky korektním názoru, že jde jen o několik extremistů..

Islám je více ideologií než náboženstvím, ale díky legální svobodě vyznání a díky spolupracujícím „elitním“ kulturním marxistům má dostatek prostoru k dobytí západního světa. V celé Evropě si tito kulturní marxisté v případě střetů mezi zájmy západní kultury a zájmy islámu zvolili zájmy strašlivého ISLÁMU. Umožněním muslimům porušovat všechna možná pravidla, od pravidel oblékání ve sportu, policii, školství a tak dále až po povolení obřích mešit placených arabskými kulturními nepřáteli: ‚Levice‘ si vždy vybírala islám. Levicová „elita“ ráda zavírá oči před realitou: útlak žen, nenávist vůči gayům, závislost na dávkách, pouliční terorismus, nepřátelství vůči demokracii atd.

Všude stále více lidí čelí agresi muslimů, kteří se nemohou nebo nechtějí integrovat do západní společnosti. A stále více lidí vyjadřuje svou frustraci na veřejnosti. místní obyvatelé, školy, agentury, obchodníci a podniky, Ženy v západním oblečení, Židé, gayové, lékaři, nemocnice, záchranáři a hasiči, řidiči autobusů, každý má své osobní příběhy. Političtí marxisté se dívají jinam a nálepkují lidi, kteří si brání svoje, jako rasisty a populisty. Tito kulturní marxisté podporují fundamentalismus a nepodporují drtivou většinu obyvatelstva, které vidí islám jako nebezpečí. Všichni ti mrtví v Madridu, Londýn Brusel Manchester, Paříž, Barcelona, Amsterdam, Berlín, atd… To je nezajímá. Zločin a terorismus jsou vždy omluvitelné tím, že je vydávají za nevyhnutelný důsledek chudoby anebo diskriminace. Když muslimové skandují „smrt Židům“ jako skuteční neonacisté, neslyšíte je. Islám je jediné téma, které činí konektivitu nediskutovatelnou. Důsledně se popírá, že islámská kultura je příčinou mnoha problémů…

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že radikálně levicové protestní hnutí Antifa (militantní fašistickou síť) označí za „domácí teroristickou skupinu.„Násilí vyprovokované a páchané Antifou a podobnými skupinami v souvislosti s nepokoji je domácí terorismus a bude s ním zacházeno tímto způsobem. Tohle by mělo okamžitě udělat Nizozemsko, stejně jako všechny ostatní radikálně levicové kluby, mimochodem. Banda levicových idiotů opravdu nechápe, co dělají. A to, že stále existují nizozemští voliči, kteří tyto idioty volí, je podle mě mnohem horší. Zrádci a objímači islámu ženou Evropu k šaríi nebo občanské válce!

 

Facebook Comments