Názor: Nizozemsko už má dost islámu a migrace

Píše

Balkánské kroniky

Islám už dříve dvakrát práskal do Evropských bran. A Evropu opět ohrožuje islám podporovaný levicovými politiky. Džihád (což znamená válku proti kafírům/nemuslimům s cílem nastolit islám) proti dnešní Evropě zpočátku není veden fyzickým bojem, ale přistěhovalectvím. V zemích, kde muslimové nejsou schopni donutit šaríu válčením, se využívá/zneužívá migrace (migrace al-Hidžra nebo kolonizace/nastolení islámské vlády) nebo právo na azyl. Mohammed byl prvním oficiálním muslimem a prvním oficiálním islámským migrantem. Od té doby je tento koncept al-Hidžry napodobován a používán jako prostředek k potlačování původních obyvatel a kultur. A dnes je již více než 30 milionů muslimů v západní Evropě a jejich počet stále roste, což promění náš kontinent v islámský kalifát …

Islám není ani tak náboženstvím, jako spíš nebezpečnou ideologií, nepřátelskou vůči základním principům naší západní civilizace. Tato totalitní ideologie chce dominovat a nechce se integrovat do společností, jako je křesťanství nebo judaismus. Islám chce organizovat celý život člověka a společnosti. A islámští migranti v Evropě musí ve své nové hostitelské zemi vytvořit podmínky a infrastrukturu nutnou k výkonu své „víry“ a k vytvoření ummy nebo komunity, která bude ovládána islámem a muslimy. Korán zakazuje průměrnému muslimovi integrovat se, natož se asimilovat; nepodřizovat se zákonům a předpisům nemuslimských společností …

Velká západoevropská města již mají úplné muslimské svobodné státy. Molenbeek je příkladem: neúspěšné integrace, radikální islámský biotop, ohnisko zločinu a džihádismu. Dovezli jsme do Nizozemska kulturu nenávisti a násilí, kulturu, která nás vedla k tomu, že máme muslimské enklávy v mnoha městech v Nizozemsku, jako je Schilderswijk, kde se uplatňuje právo šaría – islámské právo – a kde se západní vláda již neodvažuje zasáhnout. Pořádek tam udržují muslimské pořádkové síly. A pokud to bude takhle pokračovat, přistěhovalci, kteří jsou z 90% islamičtí, budou většinou v Nizozemsku, které bude za třicet let zemí šaría. V Malajsii bylo muslimské procento 51% dost na vyhlášení islámské republiky …

Islám byl budován a rozšiřován rabováním, ničením a krvavými válkami – nebyl budován s mírem a láskou. Zabíjení, vraždy, terorismus a krveprolití jsou kódy DNA islámu. Korán je zlá kniha, která vyzývá k násilí a vraždě (súra 4, verš 89 a súra 47, verš 4), terorismu (súra 8, verš 60) a válce (súra 8, verš 39). A ti, kdo čtou Korán a Hadithy (Mohammedovy činy a tradice) a sledují to, mohou být jen teroristé. Měli by nemuslimy nenávidět, ponižovat je a nedůvěřovat jim, podvádět je při každé příležitosti a zabíjet je, když to situace vyžaduje. To je zavedené a je to ústřední doktrína islámu. Muslim, který nesleduje tuto tezi islámu, není vůbec muslim …

Se šavlí v ruce, Muhammad očistil celý Arabský poloostrov od všeho, co bylo křesťanské, prodával zajaté ženy a děti jako otroky. A inspiroval džihádisty. S příslibem smyslného ráje masakrují nevinné lidi po celém světě. „Válčit s nimi, dokud nebude pokušení a náboženství patřit výhradně Alláhovi“ (Korán Sura 8:39) … „Islám je ve věčné válce s neislámským světem“ (Korán 4:76, 60:4) … A neexistují dva druhy islámu. Existuje jen jeden islám a tím je islám života Mohameda, knihy Koránu. Radikální islám je pleonasmus. Islám je jen jeden. Umírněný islám neexistuje. Nic takového jako umírněný islám neexistuje..

Strana PVV chce deislamizovat Nizozemsko a chce zákaz téměř všeho, co souvisí s islámem. Politici ze všech ostatních zavedených stran – včetně univerzit, církví, odborů a médií – dnes propagují islamizaci – zrazují nás. Tleskají každé nové islámské škole, každé islámské bance a každému novému islámskému dvoru. Hrozný islám považují za rovnocenný naší vlastní kultuře. V Nizozemsku nám vládnou technokraté, lobbistické kluby – Pim Fortuyn už o tom mluvil – s upřednostňováním multikultů, klimatu, sebenenávisti, které neřeší problémy, ale jen je zhoršují, protože politika středu vždy volí cestu nejmenšího odporu, zatímco skutečné problémy vyžadují rozhodnost. Neodvažují se pojmenovat opravdu velké problémy Nizozemska, natož je skutečně řešit, jako je masové přistěhovalectví a islamizace …

Nizozemsko se nezlepší, pokud budeme dovážet islám. Viděli jsme to v Haagu, kde byli tři chodci bodnuti do krku. Viděli jsme to na hlavním nádraží v Amsterdamu, kde na zemi leželi turisté a bojovali o život. Viděli jsme to v Utrechtu, kde mladá žena ve věku 19 let a tři muži ve věku 28 let, 49 a 74 byli zastřeleni „Allah akbar“ křičící muslimský terorista během útoku v tramvaji … Dlouhá léta je PVV varovala před nebezpečím islamu v Nizozemsku, před násilím a terorem, které s sebou islam přináší, před nenávistí, kterou si chudé děti v muslimských školách nacpou do hlavy. Ale strany se důsledně dívají jinam, zatlačují problémy pod koberec, schovávají je …

„Myslím, že Wilders někdy překračuje meze ve svém upřímném zájmu o práva a svobody této země, řekl Baudet . A v rozhovoru pro De Telegraaf Baudet řekl, že „v islámu existují všechny druhy výchozích bodů pro mnohem příjemnější interpretaci této víry. Nebezpečný úhel pohledu. To je nepochopitelné! Islám zničil každou kulturu, do které pronikl nebo do které se přistěhoval. Celková doba trvání této destrukce může být desítky let, ale jakmile je islám dominantní, nikdy nezklame. Kultura hostitelské země mizí a vymírá. V roce 1945, Nacismus byl dobyt v Evropě. V roce 1989 byl v Evropě dobyt komunismus. Nyní je třeba dobýt islámskou ideologii – která vykazuje rysy fašismu, komunismu a organizovaného zločinu.

Dětem v nizozemských islámských školách se říká, že lidé s jiným náboženstvím než islámem si zaslouží trest smrti a že je lepší blahopřát někomu k vraždě než k Vánocům. Obdrželi také pěkné vyplnění cvičení v muslimské škole. Musíme se zbavit toho strašného principu rovnosti, v němž se s islámem zachází stejně jako s náboženstvími, která si zaslouží něco lepšího.

 

 

Facebook Comments