Německo: Zelení chtějí migrantům usnadnit státní příslušnost

Píše voiceofeurope

Strana Zelených v německém Bundestagu chce úpravou současných zákonů o občanství usnadnit migrantům v zemi stát se státními občany.

Zelení v Bundestagu, německém parlamentu, navrhují, aby Německo přistoupilo k „jus soli“ občanství, podle něhož by dítě narozené v Německu automaticky získalo občanství, pokud alespoň jeden z rodičů má podle zprávy Junge Freiheita legální pobyt v zemi.

Tento typ prvorozeného občanství je podobný tomu, který již mají Spojené státy. Většina zemí v Evropě (v současnosti včetně Německa) a po celém světě zakládá občanství na principu jus sanguinis, v němž je občanství určováno předky a etnickou příslušností.

Mezi další návrhy Zelených patří zkrácení doby, po kterou musí být člověk rezidentem země před podáním žádosti o občanství, z osmi na pět let; v případě uprchlíků by to byly pouze tři roky. Spolu s tím chtějí také zkrátit dobu, po kterou musí být rodinní příslušníci migrantů v zemi, než budou moci stát se státními občany.

Zelení také navrhují upustit od současného německého omezení udělování dvojího občanství žadatelům, jakož i od požadavku, aby cizí státní příslušníci studující v zemi museli před podáním žádosti předložit doklad o živobytí. To by stále platilo pro ostatní migranty, ale jen v omezené míře.

Návrh by také upustil od požadavku, aby žadatel o občanství uměl plynně německy, pokud může prokázat, že je to z důvodu nemoci, zdravotního postižení nebo věku.

A konečně, Zelení chtějí udělit občanství takzvaným „klimatickým uprchlíkům.“

Podle tohoto systému by každý, kdo má v Německu povolení k pobytu, mohl získat plné občanství.

Cílem návrhu je také vyplatit odškodnění těm, jimž bylo dříve odepřeno německé občanství – nebo jejich potomkům – v důsledku diskriminace nebo pronásledování z politických, rasových nebo náboženských důvodů, jakož i těm, kteří z těchto důvodů přišli o občanství.

Kromě toho, pokud by se návrh stal zákonem, stanoví studii, jejímž cílem je zjistit, proč má Německo nižší míru osob s státní příslušností ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi.

Německo není jedinou zemí, která považuje státní příslušnost za způsob, jak se vypořádat s měnícími se migračními trendy. Portugalsko nedávno udělilo občanství některým migrantům v reakci na pandemii Wuhanského koronaviru, jak již dříve uvedl Hlas Evropy.

 

Facebook Comments