Nový pakt EU pro migraci a azyl: prostor pro 274 milionů obyvatel v Německu?

Píše reitschuster

Co by občan neměl vědět, kvůli čemu by se občan neměl rozčilovat

Studie přesídlení 2010, příspěvek hostů Rebeccy Sommerové

Díky Hansi Georgu Maaßenovi jsme se o této iniciativě dozvěděli právě včas na výzvu EU k „zpětné vazbě“ na nový pakt o migraci a azylu. Uzávěrka byla 27. srpna, 2020.

Člověka napadá, co dělají všechny ty stovky akreditovaných novinářů EU celý den v Bruselu, kteří si toho ani nevšimli!

Pokud jste spěšně navštívili „zpětnou vazbu“ EU, nevěděli jste, zda máte plakat nebo se smát? Téměř výhradně „Anonymous“ napsali své komentáře, které se zdály být na časové ose Facebooku. A jeden z hlasů, který reagoval, měl naprostou pravdu, cituji: „Svědectví o chudobě týkající se tohoto průzkumu. O tomto průzkumu se dozvídáme jen náhodou. Ale zdá se, že je to jen alibi, protože migrační pakt OSN je prvořadý.Pokud v určitém okamžiku opět nastane demokracie, žádné odvety za odlišný názor. V tom případě můžete vynechat tu „anonymní“ část.

Jiní museli sledovat i Maassenovu zprávu na Twitteru, protože stovky komentářů byly téměř výhradně v němčině. Od našich sousedů a podle toho i v jiných jazycích nepřicházela téměř žádná zpětná vazba.

nicméně Rád bych upozornil na historické podání z řeckého ostrova Lesbos, kde se v současné době nacházím.

Tohle, jsou pro mě helénští hrdinové Evropy – kde krátce před Coronou celý ostrov ještě povstal, aby odmítl rukama a nohama proti expanzi jako ostrovního uprchlického tábora, proti plynovým operacím a masivní brutalitě speciálních jednotek, zvláštní jednotky se nakonec z ostrova stáhly, aniž by něčeho dosáhly, a v důsledku toho, také proto, že Erdogan poté přesměroval svou migrační armádu na říční hranici ve vnitrozemí, byla řeka Evros uzavřena. Byli to oni, ostrov Lesbos a ostrov Chios, kdo uzavřel hranice Řecka. Na Chiosu dokonce vtrhli do hotelů, kde spali speciální jednotky, a všechny je zmlátili. Domorodé obyvatelstvo Chiosu bylo tak rozrušené, tak rozzlobené, kvůli nikdy nekončící záplavě migrace se všemi jejími problémy pro místní obyvatele.

Tato výše zmíněná a velmi zajímavá ostrovní deklarace byla v textu ve sloupci EU „zpětné vazby“ přerušena, a proto bych se o ni rád podělil v celém rozsahu. Prohlášení ostrova: „My, původní obyvatelé Lesvosu“.

Komentář, v němž ostrované reagovali na slovo odříznuté od internetové platformy EU pro zpětnou vazbu, ilustruje obzvláště živě a srdceryvně tuto celkovou bídu a „spravedlnost OSN“ s azylovou a migrační politikou Evropy s „vůlí OSN“.

Ale to, co mě skoro rozplakalo, dojalo, zasáhlo a také mě mrzelo, bylo zoufalství a bezmocnost, které na mě křičely téměř ze všech „zpětných“ komentářů z roku 1829 od převážně našich krajanů. Jako jednotlivé výkřiky z mnoha úst, ale které jsou němé. Protože by rozhodně neměli být vyslyšeni.

Závěr: Až na několik migračních nevládních organizací, které také hovořily pozitivně lživým jazykem, si téměř žádná z nich nepřála masovou imigraci ze strany OSN a přešla do EU, ani azylem, ani tak.

Migranti na Lesbosu, 11. 9. 2020

Prostě nechceme multikulturalismus, odmítáme tuto záplavu migrace z určitých kontinentů, z Afriky a Orientu, která byla dlouho zdrojem nepohodlí, a to jak kulturně, tak finančně, stejně jako z hlediska vzdělání a bezpečnosti. Především agresivní šíření islámu, Šátek a spol., většina komentátorů se zdá být totálně zamaskovaná. Já taky. Ženská látka na hlavu je zvenčí jen kus látky, ale svědčí o látce v hlavě, která je pevně zakořeněná jak v mužích, tak v ženách, které jsou muslimky. Se vším, co patří k islámu, kde je manželka majetkem muže, jsme nemuslimové podle Koránu druhořadí a opovrhovaní. Takže všechno je vysoce rasistické a diskriminační. A tak se mnozí chovají tímto způsobem, v cizím pro ně, ale podle našeho názoru pro naši zemi.

Ale proč bylo ostrovní prohlášení Lesbosu v textu přerušeno, je vysvětleno mou vlastní zkušeností: I když jste mohli zadat 4000 slovních zpětných vazeb do stávajícího pole EU „zpětná vazba“ , tlačítko prohlížeče fungovalo tak, že údajně připojovalo dokumenty,. . . NENÍ (!).

Zkoušeli jsme to celé dva dny. Jsem si stoprocentně jistý. To je záměr!

Zemědělci by prostě měli mít možnost se trochu rozmačkat, aniž by mohli předkládat podložené dlouhé texty, případně s důležitými dokumenty. studie Materiál. A konečně, systém EU potřebuje pouze jednu větu, později, aby byl schopen dobře obstát: „Proběhly konzultace se všemi zúčastněnými stranami . To je samozřejmě jazyk OSN. Stejně jako všechno ostatní ze systému OSN jej EU přijala 1: 1.

Jen pro osvěžení: konzultace stejně nejsou konsensem. Takže úplně „demokratická OSN“.

Přesně tak to bylo s deklarací z roku 2018, pamatujete si? V bezzubém svévolném petičním procesu federální vlády. Petiční proces federální vlády – náš jediný způsob, jak slyšet náš hlas, takže pro nás tam dole, Ottonormalo, protože referendum nás záměrně ořezali na regionální!

Takže já a mnozí z nás jsme strávili čas, trpělivostí a odvahou, abychom vůbec mohli toto prohlášení v roce 2018 podepsat. On-line systém se zhroutil, můj podpis několikrát zmizel a nebyl zaregistrován, nebo bylo nemožné poslat podpis! Stalo se to stovkám z nás, sešli jsme se a přinesli skutečné screenshotové důkazní bitvy na Facebooku i v soukromí.

Systém EU je o něco sofistikovanější. Můžete připojit náš 50-stránkový „rozpracovaný“ seznam požadavků ve formátu pdf, ale pak jste prostě nemohli odeslat podání!

Rozzlobený a unavený, po mnoha pokusech, také ostatními členy naší lidové iniciativy, kteří měli stejný osud, Napsal jsem do tiskového oddělení EU.

Takže přiznávám, že jsem použil malý trik. Ptal jsem se v tiskové kanceláři jako mezinárodní novinář s tiskovými tajemstvími. Společnost Ottonormalo totiž neobdržela žádné kontaktní osoby ze systému EU pro tyto záležitosti, s výjimkou on-line technikou.

Ptal jsem se, kdo je v systému EU zodpovědný za shromažďování a hodnocení těchto zpětných vazeb k novému paktu EU o migraci a uprchlících. Pod kterým oddělením, pod kterým šéfem a žezlem. Navázal jsem e-mailový kontakt (abych byl schopen doručit náš katalog poptávky bezpečně, bez úhony!).

V zásadě jsem také požádal o velmi podezíravé informace o všem, co systém EU dělá, a zejména o azylu a migraci, o dokument, který jsem také celé dny hledal a nenašel – protože starý odkaz, který jsem měl uložený, už nefungoval (!). Jednalo se o studii EU o přesídlení z roku 2010 , kde jsem si vzpomněl, že Evropský uprchlický fond jménem Komise EU vypočítal na straně 112 této studie, kolik obyvatel každé země EU by mohlo tolerovat. Pro Německo to bylo 274 milionů, pro Řecko s 11 miliony obyvatel 120 milionů.

Čas od času e-maily odešly, v příloze byly další a další e-mailové adresy a výmluvy. Žádná jasná odpověď na otázku, kdo je přesně zodpovědný za příjem a zpracování zpětné vazby, jen dlouhé nesmyslné texty a překlady. Tato studie EU o relokaci by neexistovala.

Teprve poté, co jsem se zjevně stále více a více rozzlobil, to znamená, že jsem vznesl i obvinění – o nichž zde napíšu, co si myslím o celém „Novém paktu o migraci a azylu“ – se se mnou vedoucí tiskového oddělení Generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci, které má na starosti nový pakt o migraci a azylu, spojil na dovolené a o víkendu.

Odpověď vedoucího tiskového oddělení byla podrobná, jak má být. Zároveň si však všiml, „Jak ukazuje váš e-mail, vaše výsledky vás docela znepokojují a rád bych vám představil některé prvky, které vás, jak doufám, uklidní. . . . . . . Pokud jde o studii z roku 2010 o relokaci osob požívajících mezinárodní ochrany, informace, které jste obdrželi od mého kolegy, jsou zcela správné. Požádali vás o zaslání studie, která odhaduje, že Německo by mohlo přijmout 192 milionů občanů až 274 milionů. Nedokázali jsme určit žádnou studii financovanou Komisí, která by takové tvrzení předložila.

Nicméně Studii jsem našel na internetu a poslal ji do tiskového oddělení EU (čísla najdete na straně 112 a I-16, zde snímek):

Na což posledně jmenovaný odpověděl: „I když jsem v tabulce ve studii z roku 2010, kterou jste zmínil, našel číslo 274 milionů, je to v souvislosti s ilustrativním výpočtem, který si nedělá nárok na možný celkový počet obyvatel Německa. Stejně jako ty, Osobně bych považoval za ohromující, kdyby studie takové tvrzení učinila“.

„Aha!„říká, že vládní budova je příkop. (Což si musíme vždy pamatovat, protože to symbolizuje vše, co se v současné době děje s naší zemí a v ní. Jak nás vidí a jak se k nám chovají zástupci vlády, kteří už nejsou zástupci lidu).

Odpovědné za koordinaci, sestavování a vypracování nového paktu o migraci a azylu je generální ředitelství, za které odpovídá komisař Johansson. Odpovědným viceprezidentem je viceprezident Schinas.

A pak pokračuje: „V každém případě Domnívám se, že je důležité zdůraznit, že jakákoli studie zadaná Komisí neodráží postoj Komise. Jejím účelem je informovat o našem rozhodování“. Zjednodušeně řečeno: Svou roli samozřejmě hraje studium. Jinak by nebyla zadána.

Migranti na Lesbosu, 13. září 2020

I nadále se učím z odpovědi: „To znamená, že Komise přijímá všechna svá rozhodnutí kolektivně, tj. všech 27 komisařů je zapojeno do rozhodovacího procesu a nese konečnou odpovědnost za předložené návrhy. Podobně i na správní úrovni jsou návrhy konzultovány s ostatními generálními ředitelstvími a mají možnost přispět. Generální sekretariát bude mít klíčovou úlohu jako ústřední koordinační orgán“.

Ve svém posledním e-mailu jsem vehementně oponoval tiskovému mluvčímu, protože jsem věděl, cituji, že cílem studie o přesídlení z roku 2010 „je informovat o našem rozhodování“, a chtěl jsem ji najít. Znám machinace systému OSN a poučil jsem se z nich. A zostřilo mě to, abych poznal, kam vítr vane a co bude použito jako stroj na vítr. Jedná se o studie zadané interně s cílem určit směr a sílu větru.

Nyní poprvé ve druhé části vysvětlím, co by měl člověk vědět o „Novém paktu o migraci a azylu“ EU.

Rád bych vám podal ruku v části II a vzal vás na cestu do své vlastní prožité minulosti v rámci mé práce v systému OSN, kde jsem byl úzce zapojen od roku 1992/3. Protože díky tomu je jasné, jaké jsou cíle, pokud jde o migraci a azyl. Člověk se musí vrátit do minulosti a dorazit do přítomnosti, vybaven vědomostmi.

Část II, analýza plánu Evropské unie pro „nový pakt o migraci a azylu“ Rebeccy Summerové, následuje krátce na reitschuster.de

Rebecca Sommerová je mezinárodní německá aktivistka za lidská práva, umělkyně, novinářka, fotografka a několikanásobná oceněná filmařka, která od roku 2012 sídlí v Berlíně. Až do svého návratu do Německa v roce 2012 se věnovala práci v oblasti lidských práv se svým zvláštním poradním postavením v sídle OSN (ECOSOC) i v Ženevě, se zvláštním zaměřením na původní obyvatelstvo a mezinárodní právo. Více než deset let pracovala s OHCHR a UNPFII, ale také s UNHCR v otázkách uprchlíků. Více než deset let se účastnila jednání OSN o Deklaraci práv původních národů, kterou přijaly téměř všechny země v roce 2007. Navštívila a podpořila bezpočet původních obyvatel po celém světě, předkládala OSN dokumentaci o lidských právech a mezinárodním právu, organizovala kampaně a zvyšovala povědomí o porušování lidských práv domorodých obyvatel ve zprávách OSN, obrazech, psaní a filmu. Jako vyhledávaná expertka na domorodé národy a mezinárodní právo produkovala pro Organizaci spojených národů film „Původní národy a OSN“. Kromě toho se až do roku 2014 účastnila jednání OSN o klimatu (UNFCCC) a je členkou hlavní skupiny OSN „Climate Justice Now“ a členkou OSN. Nevládní organizace Výbor pro lidská práva. Pracovala jako redaktorka ve významných britských časopisech, jako je Scene, The Face and Spirit Magazine a v amerických časopisech jako Black Book a Madison. Žila a pracovala v Indii, Velká Británie, Brazílii, Jižní Afrika a USA. Od roku 2012 se věnuje lidským právům uprchlíků v Evropě a založila a stále stojí v čele sítě „Arbeitsgruppe Flucht + Menschenrechte“ (AG F + M), která podporuje uprchlíky v Berlíně. V roce 2018 založila neinstitucionalizovanou iniciativu na místní úrovni a je za ni odpovědnou osobou z hlediska tisku (V.i.S.d.P.)

Facebook Comments