OSN ví, že: Migrace z Afriky bude pokračovat i v budoucnu

Píše  wochenblick

OSN prorokuje, že migrace mladých lidí z Afriky do Evropy bude pokračovat. I nadále to budou převážně ekonomičtí migranti, kteří zde hledají lepší život. Na vině je sama Evropa: EU zachází s Afrikou nespravedlivě a vytváří nerovnost.

Od: Kornelia Kirchwegerová

OSN toto hodnocení opírá o svou předchozí zprávu „Hlasy nelegálních migrantů, kteří odešli do Evropy“. Sestavila ji rozvojová organizace OSN UNDP.

Analyzuje účty téměř 2000 migrantů z 39 afrických zemí ve 13 evropských zemích. Respondenti jsou výhradně ekonomičtí uprchlíci, kteří se přistěhovali nelegálně, protože doufali v lepší život v Evropě.

Většina z nich byla ve věku mezi 20 a 29 lety, když odešli, prý pocházejí z městských oblastí a jsou vzdělaní. 71 procent pocházelo ze západní Afriky, zejména z Nigérie a Senegalu. 58 procent bylo zaměstnáno ve svých domovských zemích a pobíralo mzdy nad celostátním průměrem nebo se vzdělávalo.

Problém kontinentu Afrika

To, co je dobré vzdělání pro Afriku, však v tvrdé konkurenci v Evropě nestačí. Tito migranti jsou proto aktivní i zde, pokud vůbec, především v odvětví s nízkými mzdami, jako pracovníci při sklizni, mytí nádobí, na jatkách, při třídění odpadu nebo v úklidovém sektoru.

Smutné zjištění: při tom nezbohatnete. OSN je přesvědčena, že migraci z Afriky způsobila sama Evropa, a to kvůli nerovným obchodním vztahům a omezení výměny za rozvojovou pomoc.

Africké země si stěžují, že dohody o hospodářském partnerství, které EU nabízí, nutí země otevírat své trhy, ale neumožňují jim rozvíjet vlastní místní průmysl. Zůstává otázka: Proč Afrika s takovými dohodami souhlasí?

Jsou tyto země vůbec vydírány prostřednictvím rozvojové pomoci? V takových dohodách je kontingentům mladých Afričanů zaručena také školní nebo odborná příprava v Evropě.

Kdo je vybírá – a podle jakých kritérií? V mnoha afrických zemích stále určuje politiku a ekonomiku korupce a klanový systém. Zboží, pracovní místa a dávky se proto rozprodávají.

Dobrá Čína

Nicméně Evropa nese vinu za všechno, tuto tezi přímo bubnuje OSN a EU. V tomto obvinění staccato se však o Číně nezmiňuje. Peking v Africe „masivně nakupuje“, okupuje zemědělskou půdu, dominuje průmyslovým odvětvím, rozvíjí vlastní a využívá místní zdroje.

Čína však pracovní místa téměř nevytváří, protože do země přivádí vlastní pracovníky, kteří jsou připraveni udělat cokoliv – a berou práci místnímu obyvatelstvu. Mladí Afričané tedy mají z přítomnosti Číny ve svých zemích jen malý prospěch.

OSN však připouští, že situace se může změnit pouze tehdy, podaří-li se Africe jako celému kontinentu dosáhnout růstu ve výši 10 až 11 procent po dobu deseti let. To se v nejbližší době nestane, je přesvědčena i ona.

Závěr: Evropa proto musí i nadále přijímat lidi a člověk by si neměl stěžovat, protože africké země také přijímají miliony uprchlíků. Například Etiopie, Uganda nebo Keňa. Naopak čísla v Evropě nic neznamenají.

Co OSN neříká: Uprchlíkům v Africe jsou z velké části poskytovány peníze daňových poplatníků z Evropy od ní a dalších nevládních organizací. Afrika poskytuje půdu pro tábory, které jsou také důležitým ekonomickým faktorem pro okolní regiony.

Na rozdíl od Evropy nemají uprchlíci v Africe nárok na minimální příjem, všestranné pojištění, bydlení ani na špičkové vzdělání.

Absurdní srovnání

OSN má také vyzkoušené a prověřené řešení averze vůči nelegálnímu přistěhovalectví: Věří, že je třeba vytvořit legální kanály a dát migrantům dokumenty, což zlepší jejich image, domnívá se.

Občané však vědí, že jejich peníze z daní jsou stále více využívány na péči o ty, kdo do země nelegálně vstoupili. Kromě všech ostatních problémů, které s sebou střet cizích kultur přináší v každodenním životě. OSN to ignoruje.

To že OSN zveřejňuje tak absurdní analýzy, není překvapující. Chudé nebo rozvojové země, které tvoří velkou část členů OSN, jsou měřiči.

Naopak bohatých 27 zemí EU tvoří nepatrnou skupinu. Všechny požadavky jsou zaměřeny na ně. Levicoví politici to podporují a prohlašují Evropu za kontinent přistěhovalectví. Se známými následky.

Facebook Comments