Papež – Satan vyzývá k novému světovému řádu

Píše katholisch

Silná prosba o bratrství a sociální přátelství přes všechny hranice, o sledování pandemie a o řešení globálních výzev, jako je sociální nerovnost a migrace – Sociální encyklika má genderově citlivý název

S mocnou prosbou o bratrství a sociální přátelství za všemi hranicemi, Papež František oslovil lidstvo. Ve společenské encyklice „Fratelli tutti“, která vyšla v neděli v osmi jazycích, vyzývá k odvrácení se od sobectví na všech úrovních společnosti. Jedině tak lze překonat důsledky pandemie v Coroně a globální výzvy, jako je sociální nerovnost a migrace.

83letý muž výslovně adresuje svůj dopis, který nese rysy sociální utopie, „všem lidem dobré vůle“ bez ohledu na jejich víru. Podle Františka byl text inspirován také egyptským velkým imámem Ahmadem Al-Tayyebem, předním znalcem islámu. Jako papežský politický dokument je encyklika vysoce závazná pro 1,3 miliardy katolíků po celém světě.

V textu, který obsahuje 287 článků, papež obhajuje, po vzoru svatého Františka „poznávat, oceňovat a milovat“ jiné lidi v přátelské otevřenosti, bez ohledu na jejich původ nebo společenskou příslušnost. Ten, kdo si myslí, že globální problémy po krizi v Coroně lze vyřešit starými systémy, je „na špatné cestě“. Podle vlastních slov se papež inspiroval i nekatolíky, jako byli americký aktivista za občanská práva Martin Luther King, jihoafrický anglikánský Desmond Tutu a Mahatma Gandhi.

Při řešení konfliktů papež vyzývá k posílení Organizace spojených národů a požaduje podřízení národních zájmů globálnímu obecnému blahu. Opět odsuzuje válku a vyzbrojování jako prostředek politiky. Staví se také proti nadměrnému vlivu ekonomiky. Požaduje začlenění všech sociálních skupin, včetně těch nejslabších, do rozhodovacích a rozvojových procesů. Podporuje přitom „možnost pro chudé“ a právo na kulturní identitu proti globálnímu vyrovnání; odsuzuje to jako kolonialismus.

K tématu migrace, František zdůrazňuje, že dokud v zemích původu chybí podmínky pro důstojný život, „právo každého člověka najít si místo, kde může nejen uspokojit své základní potřeby a potřeby své rodiny, ale také se plně realizovat jako osoba“ musí být respektována. Každá země je „také zemí cizince“; zboží určitého území nesmí být odepřeno „potřebné osobě, která pochází z jiného místa.

V sobotu odjel papež do Assisi podepsat encykliku k hrobu svatého Františka (1181 / 82 – 1226). Středověký žebrácký bratr je považován za vzor radikální oddanosti všem lidem a tvorům. „Fratelli tutti“ je jeho třetí encyklika a navazuje na „Laudato si“ z roku 2015. Tento dopis o životním prostředí a sociální spravedlnosti odkazoval také na Františka z Assisi.

Genderově citlivý titul

Třetí Františkova encyklika se výslovně zabývá ženami s genderově citlivým titulem. V německé verzi se píše „Fratelli tutti – o bratrství a společenském přátelství“.

Během příprav této encykliky panovaly neshody ohledně toho, jak nejlépe přeložit italské slovo „fratellanza“ (doslova: bratrství). Nejen z Německa se ozývaly hlasy volající po inkluzivnější variantě – s úspěchem. Také v dalším průběhu více než 80 stran dlouhého textu, „Bratrstvo“ nahradilo na většině míst „Broderlichkeit“.

Naproti tomu název dokumentu z Abú Dhabí, který papež zveřejnil počátkem roku 2019 s káhirským velkým imámem Ahmadem Mohammadem Al-Tayyebem, stále říká „o bratrství všech lidí“. Slovo „bratrství“ se v tomto textu neobjevuje ani jednou.

Pokud jde o novou encykliku, ředitel papežských médií Andrea Tornielli nedávno prohlásil: „Bylo by absurdní domnívat se, že znění názvu má v úmyslu vyloučit více než polovinu adresátů. František chce oslovit „všechny sestry a bratry, všechny muže a ženy dobré vůle“.

Papež varuje před digitálními médii

Papež věnuje ve svém oběžníku o bratrství a společenském přátelství novým médiím několik stránek. Varuje v něm před škodlivými účinky globálních digitálních sítí. To samo o sobě „nestačí na stavbu mostů,„ píše Francis. Není „schopna sjednotit lidstvo“. V další části encykliky chválí internet za možnosti setkání, ale říká, že je třeba neustále přezkoumávat, zda dnešní formy komunikace „opravdu vedou k velkorysému setkání“.

Pod nadpisem „Klam komunikace“ papež kritizuje, že v digitálním světě se „všechno stává divadlem“. „Život je pod neustálou kontrolou.„Úcta k bližním se rozpadá, hranice hanby padají, šíří se společenská agrese.

„Stává se to s nepotlačovatelností, která by se nemohla stát, když se setkáme tváří v tvář, protože jinak bychom se navzájem roztrhali na kusy,„Řekl papež. Kromě toho podle něj existuje nebezpečí, že uživatelům bude bráněno v rozvoji skutečných mezilidských vztahů. Virtuální blízkost internetu je koneckonců jen zdánlivá.

Vyžaduje fyzická gesta, výrazy tváře, okamžiky ticha, řeč těla a dokonce i čich, třesoucí se ruce, červenání a pocení, protože to vše mluví a patří k lidské komunikaci.

Místo toho vytváření sítí často vede ke „spotřebitelské izolaci“ a vytváření „destruktivních nenávistných skupin“. Nejsou to, jak by nám někteří chtěli namluvit, platformy pro vzájemnou pomoc, ale „čistá sdružení proti nepříteli“. tak „lidé nebo situace, které poškozují naši citlivost nebo pro nás byly nepříjemné, jsou dnes jednoduše eliminovány ve virtuálních sítích,„ říká Francis. „Tímto způsobem vytváříme virtuální kruh, který nás izoluje od prostředí, ve kterém žijeme.„

Zdroj: kathpress

Facebook Comments