Pokud už Německo ECB nepodpoří, euro bude mrtvé!

Píše mitteleuropa

Tisková zpráva francouzského poslance Jeana-Françoise Jalkha, Člena skupiny pro spravedlnost a demokracii (ID) k rozhodnutí německého ústavního soudu:

Europoslanec Jean-François Jalkh

Návrat k národní suverenitě a omezení kompetencí Evropského soudního dvora?

Dne 5. května 2020 stanovil Spolkový ústavní soud milník se svým rozhodnutím ze stejného dne. Rozhodnutí de facto vyvrací porušení smluv Evropské unie, kterých se dopustila Evropská centrální banka (ECB), když se pod vedením Itala Maria Draghiho dohodla na převzetí dluhů některých států.

Německý ústavní soud však jde dál a obviňuje Soudní dvůr Unie, že sám porušil Smlouvy tím, že umožnil ECB jednat.

Německý soud dal oběma evropským institucím ultimátum. Na jeho splnění mají tři měsíce.

Hrozí pád eura? Rozhodnutí německého ústavního soudu vyvíjí silný tlak na euro

Toto rozhodnutí má dva důsledky:

– První na úrovni eura. Ve skutečnosti bude euro mrtvé, pokud Německo přestane podporovat ECB. Co udělají ECB a ESD? Bude euro pozastaveno? Budeme se podílet na „Deutschxitu“?

– Druhá na úrovni hierarchie jurisdikcí a právních norem. Ve Francii, Evropské právo, včetně smluv, ale samozřejmě také judikatura ESD, tvoří ve francouzském vnitřním právním řádu soubor právních norem, které předcházejí francouzskému právu. Včetně ústavy.

Potvrdil to článek 55 Ústavy z roku 1958 a rozsudky kasačního soudu v kauzách Jacques Vabres (1975) a Francouzská rada státu Nicola (1989).

Reakce

Eurokraté se už třesou, protože jasně vidí finanční, ekonomické, právní a politické aspekty debaty a vyzývají ESD, aby reagoval a znovu potvrdil exkluzivní kompetence, které mu přisuzují, aby formoval a vykládal unijní právo a „na jeho místo postavil německý ústavní soud“.

Bývalý belgický premiér a nynější poslanec Guy Verhofstadt se například na Twitteru rozčílil: „Pokud všechny ústavní soudy všech členských států začnou vykládat, co Evropa může nebo nemůže udělat, bude to začátek konce.

Paolo Gentiloni, Evropský komisař pro vnitřní trh, s tím souhlasí: „ECB je nezávislá. Její nezávislost je základem evropské měnové politiky.“

Franz Mayer, profesor práva na univerzitě v Bielefeldu, pozvaný evropským think-tankem Bruegel, se obává Pandořiny skříňky, která byla tímto způsobem otevřena: „Co řekneme polskému soudci, který říká, že ho evropské právo nezavazuje? (…) Evropský soudní dvůr si nemůže dovolit laickou víru, musí reagovat, je to otázka přežití. Je to válka soudců.“

Začátek Svobodných národů

To řekl polský náměstek ministra spravedlnosti Sebastian Kaleta při sdílení tweetu: „Členské státy jsou šéfy smluv evropské unie, řekl dnes ústavní soud. Němci hájí svou suverenitu.“

Budou mít naše soudy odvahu a jasno následovat příklad německého soudu a převzít kontrolu nad vlastním osudem?

Tuto otázku se nám nepodaří položit a použijeme všechny právní prostředky, které máme k dispozici podle francouzské ústavy a našich zákonů, pokud jde o řízení proti evropským institucím, které se nám snaží vnutit standardy, jež jsou často v rozporu s našimi právními tradicemi.

Pokud jde o euro, Německo, které ho vytvořilo, s aktivní spoluúčastí různých francouzských vlád od Mitterrandu nás z ní snad konečně osvobodí…

Tento článek poprvé vydal ve francouzštině EuroLibertés

Facebook Comments