Řecko, Egypt, Kypr, Francie a Spojené arabské emiráty odsoudilo Turecko ve společném prohlášení

Píše greekcitytimes

Ministři zahraničních věcí Řecka, Egyptu, Kypru, Francie a Spojených arabských emirátů uspořádali dne 11. května 2020 Telekonferenční zasedání, s cílem projednat nejnovější znepokojivý vývoj ve východním Středomoří a také o řadě regionálních krizí, které ohrožují mír a stabilitu v tomto regionu, uvedlo v prohlášení řecké ministerstvo zahraničních věcí.

Společné prohlášení uvedlo, že strany „odsoudily probíhající turecké nezákonné aktivity v kyperské výlučné ekonomické zóně a v jejích teritoriálních vodách, neboť představují jasné porušení mezinárodního práva, jak se odráží v Úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu.“

Turecko za necelý rok podniklo šest pokusů o nelegální provádění vrtných operací v kyperských námořních zónách, ale při každé příležitosti nevytěžilo žádné zdroje, což znamená, že jejich pokusy je ve skutečnosti stály peníze, než aby nějaké získaly.

Pět ministrů zahraničí také odsoudilo eskalaci tureckého porušování řeckého národního vzdušného prostoru a odsoudilo turecké použití civilistů k ilegálnímu přechodu do Řecka, ať už po zemi nebo lodí.

„Ministři vyzvali Turecko, aby plně respektovalo svrchovanost a svrchovaná práva všech států ve svých námořních zónách ve východním Středomoří,“ uvádí se v prohlášení.

V rámci Telekonferenčního zasedání odsoudili turecké memorandum o porozumění o vymezení námořních jurisdikcí ve Středozemním moři s vládou muslimského bratrstva podporovanou Turky v Libyi, neboť porušuje svrchovaná práva Řecka a nedodržuje zákon Organizace spojených národů o námořní chartě.

Turecko je jednou z pouhých 15 zemí na celém světě, které nepodepsalo mořské právo, neboť to bude znamenat, že musí uznat práva Řecka v Egejském a Středozemním moři a ukončit sny Turecka o obsazení řeckých ostrovů.

Aby se Turecko pokusilo legitimizovat nároky na řecké ostrovy, podporuje také vládu muslimského bratrstva v Libyi, která čelí tlakům a blízkému pádu libyjské národní armády.

„Ministři důrazně odsoudili vojenský zásah Turecka v Libyi a vyzvali Turecko, aby plně respektovalo zbrojní embargo OSN a zastavilo příliv zahraničních bojovníků ze Sýrie do Libye. Tento vývoj ohrožuje stabilitu sousedů Libye v Africe i v Evropě,“ uvádí se v prohlášení.

Prohlášení uzavřené s ministry souhlasilo s tím, že budou „pravidelně pokračovat v konzultacích.“

Účinně se Turecko stává více izolovaným a pokračuje v agresivní kampani regionální hegemonie, která pouze opětovala a oslabila svou pozici. Nejenže je na pokraji kolapsu vláda muslimského bratrstva, ale Řecko také otevřelo nové vztahy se Sýrií, která dále upevňuje postoj Řecka k vedení aliance, která blokuje a brání se tureckým hegemonickým ambicím.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan reagoval na společné prohlášení ministrů zahraničí a prohlásil: „Až do konce budeme nadále hájit své zájmy a práva ve středomořském Egejském moři na Kypru.“

Avšak vzhledem k tomu, že Turecká lira a tři hlavní turecké banky jsou ohroženy krachem, Turecko nemá schopnosti a prostředky, k agresivnímu hegemonii v regionu.

Facebook Comments