Rozhovor s Angelou Merkelovou z roku 1991

Píše gatesofvienna

Níže uvedený rozhovor s Angelou Merkelovou byl veden v roce 1991, dávno předtím, než se stala „Maminka migrantů“.

Mnohokrát děkuji společnosti Hellequin GB za překlad tohoto videa z Die Achse des Guten. Překladatel doplnil tuto poznámku:

Můj dojem z toho, co o ní víme nyní, je, že Günter Gaus ji prokoukl už tehdy, něco, co většina německého obyvatelstva dodnes nevidí.

Přeložený článek:

Náhodou jsem narazil na tento rozhovor na YouTube z roku 1991, který Günter Gaus vedl s mladou Angelou Merkelovou.

Tento pětačtyřicetiminutový rozhovor je fascinující v mnoha ohledech.

Především dokumentuje neméně staromódní a brilantní styl rozhovoru, který je pro mě jako mladého člověka téměř neznámý.

Gaus, narozený v roce 1929, první vedoucí Stálé mise Spolkové republiky u NDR (SPD) a zkušený novinář, mimo jiné ve Spiegelu a S’ddeutsche, ví, jak se dostat blíže k Angele Merkelové prostřednictvím citlivých a inteligentních vyšetřovacích technik a zároveň ji jemnými provokacemi vylákat z její rezervovanosti.

To vše se děje s nádhernou jazykovou obratností, která je jen legračně narušena tím, že při řeči zakopne o ostrý kámen.

Merkelová se naopak jeví přirozenější a neomalenější, než ji známe dnes.

Především je mnohem výřečnější než ve funkci spolkové kancléřky.

Bylo by zajímavé zjistit, kam se jejich expresivita za ta léta poděla.

Nezaměnitelné však je, že tehdy 37letá „žena“ už přesně věděla, kam jde, a její skromnost na odiv by v žádném případě neměla být zaměňována s neokázalostí.

Nejdůležitější na tomto rozhovoru je však to, že se Gausovi podařilo odhalit rysy tehdejší federální ministryni pro ženy a mládež, které je dnes, po téměř šestnácti letech ve funkci spolkové kancléřky, třeba považovat za oficiální.

Při zpětném pohledu se některé části konverzace zdají téměř prorocké.

V následujícím textu bych rád zopakoval nejdůležitější části rozhovoru z mého pohledu pro každého, kdo nechce sledovat celý rozhovor.

O sebeobrazu Merkelové jako političky – od 03:59

Gaus:

Pokud pozorujete, jak se veřejně prezentujete jako politička, pak můžete nabýt dojmu – mám dojem – že vaše pokračující hledání konkrétního, konkrétního místa uvnitř vaší strany je spojeno s taktickým talentem, moudře se držet zpátky a být funkční s ambicemi.

Je takové hodnocení vás naprosto mylné?

S čím můžete souhlasit? Čemu chcete odporovat?

Merkelová:

Dobře, Nesouhlasím s tím „moudrým“.

S tou zdrženlivostí – to má zase něco společného s pevnou půdou.

I na neznámém terénu, Nejednám tak, abych hlásala všechno, co vím o jiném terénu, ale spíš se snažím dostat se pod nohy, a to pak může nějakou dobu souviset se zdrženlivostí.

Kromě toho mohu být typem člověka, který nejprve pozorně pozoruje své okolí a snaží se ho posoudit.

V tomto ohledu – jistá neochota. V určitých bodech však začínám k sobě dávat věci, které jsou pro mě důležité.

Nenazvala bych to „chytrým“, řekla bych, že je to životně důležité pro můj typ člověka.

Gaus:

A ambice s funkčností?

Merkelová:

V televizi a také nyní v bouřlivých časech kvazirevoluce…

Viděla jsem mnoho lidí, kteří mohli být ohromeni ve své funkci a věřím, že funkčnost je důležitá.

A lepší v úrovni nižší nebo o něco méně funkční než nadužívané a nefunkční.

A nevím, jestli to má něco společného s ambicemi.

Chci dělat věci, které dělám pořádně.

Ale to je správně, pokud to popisujete s ambicemi, pak máte pravdu.

Gaus:

To zní hezky.

(Krátká pauza. Merkelová se nejistě usměje.)

Gaus:

Uvědomujete si, když něco zní krásně?

(Krátká odmlka od Merkelové.)

Merkelová:

Ne, nyní řeknu, co mám doopravdy na mysli.

Pocházím z vědecké profese a bylo mi jasné, že něco se dá dělat jen rozumně, správně a na rozumném základě.

Gaus:

Všichni s vámi budou souhlasit! Každý řekne: „Angela Merkelová je skvělá!„

(Merkelová nejistě zavrtí hlavou.)

Gaus:

No, nejde ani tak o to, že „někdo je o krok níž“, ale u vás je to – a tak otázka, kterou jsem položil na začátku – stále „o krok výš“.

(Merkelová přikývne.)

Gaus:

A nyní jde o to stát se zástupkyně Helmuta Kohla, předsedy nejsilnější Bonnovy vládnoucí strany, CDU.

Zároveň, protože jste připraveni být zvoleni a můžete očekávat, že budete zvoleni, v našem rozhovoru zde také říkáte:

Jsou věci, které ještě musíte poznat.

Merkelová:

ano

Gaus:

…Jak se to dává dohromady s vaším sebevědomím?

Merkelová:

No, moje sebevědomí mi říká, že dokážu jen tolik, kolik dokážu…

Gaus:

Proč se do toho zapojujete?…

Merkelová:

Řekla bych, že jsem měla velké obavy, když jsem viděla, jak se ta věc blíží ke mně.

Velmi důležitým důvodem je, že nejsem příliš obeznámená s CDU, alespoň ne se západní CDU. […]

Myslím, že mohu malým dílem přispět k „společnému růstu“ východní a západní CDU, jak se dnes krásně říká.

Nejsem si jistá, zda to tato funkce plně splňuje.

Vidím také velké nebezpečí neúspěchu v tomto […] Udělala jsem to, protože si myslím, že to musí udělat někdo z východu.

Gaus:

A žena a protestantka.

Merkelová:

Ne, nemyslím si, že to žena musí dělat, Lothar de Maiziére nebyla žena…

Gaus:

Je to užitečné.

Pokud se vám podaří spojit všechny tři dohromady: „Východ, žena a evangelikál“, to je lepší než „člověk, západ a katolík“.

Merkelová:

dobře Říkám, Je mi to opravdu úplně jedno…

Důležité je, že to dělá někdo z Východu.

Po dlouhém zvažování, jsem dospěla k přesvědčení, že to mohu zkusit.

Ale v tomto případě je to opravdu pokus zjistit, zda to můžete udělat správně.

Gaus:

Jsem trochu podrážděný, ale to může být tím, že jsem o tolik starší než vy…

To, co se vám stane, je na večírku zvykem.

Ale že je to vlastně tak, že je na takový post vychován někdo, kdo sám od sebe říká: „Ani se v tom nevyznám.„

(Merkelová vypadá, že je připravena ničit.)

Gaus:

Ale protože se to zdá užitečné předsedovi strany, straně – říkám to zcela nestranně, Říkám to jen s úžasem – je to hotovo.

Jinými slovy, abych to řekl velmi ostře: Náš systém si z vizuálních a obrazových důvodů klade za cíl vtáhnout někoho na místo, které dobře zapadá z hlediska vzhledu a obrazu. Zatím není vhodný z hlediska kompetencí.

(Merkelová ho zabije svým pohledem.)

Merkelová:

Ano, ukáže se, zda jsou schopnosti správné nebo ne…

O tom, jak Merkelová chápe autoritu – od 26:30

Merkelová:

K „demokratickému probuzení“ jsem přišla pozdě, protože jsem dlouho hledala místo, kde bych se měla angažovat, a na některých místech jsem hluboce nedůvěřovala řadovým demokratickým skupinám a necítila jsem se tam dobře.

Gaus:

proč?

Merkelová:

Protože věřím, že v politické práci musíte také dospět k tomu, co je proveditelné, a nezamilovat se příliš dlouho do svých vlastních diskusí…

Možná mám v sobě autoritářské chování…

Potřeba určité struktury práce, která má vždy něco společného s autoritou.

Gaus:

Představuje to riziko, že se stanete sterilní

Protože koneckonců, struktury jsou brány vážněji než představivost, která vytváří obsah?

Merkelová:

Nebezpečí tu určitě je a vy s ním musíte bojovat a já nechci být jedním z těch, kdo se vyhýbají jakékoliv diskusi.

Ale myslím, že občané od politiků očekávají nějakou službu.

A služba spočívá v řešení určitých problémů.

A každé řešení problému obsahuje chybu a vy s ní musíte být schopni žít.

Gaus:

Jste připravená souhlasit, tvrdím, že potřebujete ty lidi, kteří jsou motivováni základní demokracií, aby politika nevyschla, nestala se sterilní?

(Merkelová kroutí hlavou sem a tam.)

Gaus:

Nebo to chcete popřít?

Merkelová:

Ano, jsou dobrým doplňkem. ale

Gaus:

… musíte to udržet na místě.

Merkelová:

Ne, nejde o to „udržet na místě“.

Máme demokracii a máme volby.

Jen říkám, že mám dojem, že většina občanů tu a tam také očekává činy nebo určitá rozhodnutí.

Facebook Comments