Satan a milovník černých nohou František: „Migranti jsou požehnáním, které vybízí společnosti k růstu

Píše unser-mitteleuropa

Ve své nové encyklice „inspirován velkým imámem Káhiry“, Papež František útočí na „ústup do sebe“: „Migranti jsou požehnáním, které vybízí společnosti k růstu“.

Je to nejpolitičtější text papeže Františka: encyklický dopis s názvem „Fratelli tutti“, „All the Brothers“ s podtitulem „O bratrství a sociálním přátelství“, zveřejněným 4. října, ve kterém silně útočí: proti rasismu jako „mutujícímu viru“, proti určitým formám nacionalismu jako „ústupu do sebe sama, xenofobním postojům, nezdravému populismu, který skrývá pohrdání ostatními“ a proti „individualisticko-liberálním vizím“ a jejich „bezuzdným ekonomickým zájmům“ založeným na „neoliberálním dogmatu víry“; velká otázka dneška,

K otázce migrace

„Státní hranice nemohou bránit příchodu migranta“, protože nejsou„uzurpátoři“. Proto „nikoho nelze vyloučit, bez ohledu na to, kde se narodil“, protože „každá země je také zemí cizince. Je proto důležité uplatňovat pojem „občanství“ na migranty, kteří přišli před nějakou dobou a začlenili se do společnosti“, a zdržet se diskriminačního používání termínu „menšiny“. Ve skutečnosti, „Migranti, pokud jim pomůžeme se integrovat, jsou požehnáním, bohatstvím, darem, který vybízí společnost k růstu“.

K otázce vlastnictví

Pokud jde o „soukromý majetek“, František připomíná, že tento pojem není výlučný, ale „sekundární“, a proto vzhledem ke své „sociální funkci“ pomoci nejchudším. Dochází k „podřízenosti veškerého soukromého vlastnictví všeobecnému určení pozemských statků, a tedy právo všech je užívat“.

Inspirován velkým imámem Káhiry

Papežská encyklika – v katolické tradici, encyklika syntetizuje učení papeže o určitém tématu, zde sociální a politické – byla inspirována globální pandemií Covid 19, ale také, jak František odhaluje, Velkým imámem Káhiry, Ahmadem Al-Tayyebem, který je pětkrát citován na 270 stranách dokumentu.

Zdroj: Le Figaro

Papež – Satan vyzývá k novému světovému řádu

Facebook Comments