Teď je Berlíňanů mnohem více

Kéž by tomu tak doopravdy bylo, a vlády by dostali na prdel.

Píše pi-news

Podle WOLFGANGA HÜBNERA: Pokud měli vůdci spolkové vlády a berlínského senátu v úmyslu zastrašit a rozdělit nové lidové hnutí zákazem sobotní demonstrace za svobodu, naprosto se přepočítali. Je vidět, že je tomu právě naopak, protože se ozývá mnohohlasý výkřik: Teď více než kdy jindy!

A kdo si dosud klade otázku, jaký smysl takový masový pochod v německém levicovém hlavním městě vlastně má; zda by muž či žena měli skutečně pochodovat ulicemi po boku lidí, kteří mají v hlavě zcela odlišné názory a cíle? – Senátor vnitra SEDSPD Andreas Geisel se jasně vyjádřil svým oznámením o zákazu a hrozbě policejního násilí, jakož i odkazem na obranu „systému“.

V sobotu v Berlíně už nebude kladen důraz na kritickou reakci na zdravotní hrozbu, která bude pravděpodobně jednoho dne popsána jako falešná demence

S kým by se tyto kompromisy měly dělat? S lháři, kteří stále říkají a píší, že v Berlíně 1. srpna 2020 demonstrovalo jen 17 000 lidí? S bezohlednými strašáky, kteří vyvolávají „druhou vlnu“ viru, kde všechna fakta mluví úplně jiným jazykem? S levicovými ideology, kteří až příliš rádi v sobotu v Berlíně schválí takzvané „protidemonstrace“ dotované antifou? S pokrytci, kteří jásají nad obřími demonstracemi v Bělorusku, kde téměř nikoho není vidět v maskách? Ne, s těmito silami není možný kompromis, protože existuje základní zákon, který Němcům zaručuje svobodu, které mají být v Berlíně zakázány a potlačeny.

Nejdůležitějším poselstvím demonstrace budou prosté masy, bude počet těch, kteří svou účastí v sobotu dosvědčí tuto vůli po svobodě. Pokud se Geiselovi a FDJ-streberovi nepodaří postavit zeď v Berlíně do soboty, nebude možné zabránit statisícům lidí, aby se vydali na dlouhou procházku a prozkoumali památky tohoto města. Berlín se na hosty vždy těší. A v sobotu tu bude mnoho hostů!

Facebook Comments