Žádné vězení za šíření dětské pornografie, pro bankovního právníka Mohameda Ismaila

Píše

Právník pracující pro jednu z nejprestižnějších britských bank byl ušetřen vězení navzdory tomu, že stahoval tisíce filmů a dětských pornografických obrázků a šířil je po internetu.

Faliq Mohamed Ismail byl právník pracující pro Coutts, takzvanou královninu banku založenou v roce 1692 – před Bank of England, a dokonce před Akty Unie, které vytvořily Spojené království — proslulá tím, že má v Buckinghamském paláci bankomat. Přesto tam jako zaměstnanec nyní skončil.

Ismail byl usvědčen z toho, že měl u sebe více než 15 000 videí a fotografií, včetně 1 076 videí a 2 173 fotografií klasifikovaných podle státního zastupitelství jako „kategorie A“ – nejohavnější forma zakázaných snímků zahrnujících „penetrativní sexuální aktivitu, sexuální aktivitu se zvířetem nebo sadismus“.

Soudce Southwark Crown Court se nicméně rozhodl nechat Ismaila odejít od soudu s 16měsíčním trestem podmíněně odloženým na 18 měsíců a s příkazem k úhradě nákladů ve výši pouhých 100 liber spolu s nařízením o prevenci sexuálního poškození, které má kontrolovat jeho chování.

Soudce Michael Grieve Queen’s Counsel trval na tom, že příkaz „ukládá [Islamilovi] značná omezení používání internetu, softwarových programů a musí svá zařízení zpřístupnit policii“ a že to bylo „nezbytné pro ochranu veřejnosti před sexuální újmou, zejména dětí, jít co nejblíže, aby se mu zabránilo v přístupu k tomuto druhu materiálů v budoucnu.”

Soudce dodal, že „porušení podmínek příkazu, za které hrozí trest až pět let“, je trestným činem – i když za své původní zločiny mohl nést i značný trest odnětí svobody, ale neučinil tak, s výjimkou případu, kdy se podmíněné tresty počítají jako „vazební“ i přes to, že se netýkají skutečné vazby, pokud není zjištěno další protiprávní jednání.

Facebook Comments