Zpráva francouzského senátu popisuje „alarmující“ šíření islamismu

Píše BREITBART

Zpráva sestavená členy francouzského Senátu podrobně popisuje šíření politického islámu po celé Francii a uvádí 44 návrhů na boj proti radikální islamistické ideologii.

Zpráva, kterou sepsala vyšetřovací komise k islamistické radikalizaci a prostředkům boje proti ní, tvrdí, že radikální islamismus „je polymorfní, proniká do všech aspektů společenského života a má tendenci vnucovat nový sociální standard tím, že využívá svobody jednotlivce“.

Senátorka Jacqueline Eustache-Briniová, členka středopravých republikánů, prohlásila, že téměř celá Francie je postižena radikálním islámem, a dodala: „Nemůžeme to přijmout. Teď nebo nikdy není čas reagovat.“

Zpráva, kterou získal a o níž referoval francouzský deník Le Figaro, uvádí, že v některých okresech země se objevil „islamistický ekosystém“, který zpochybňuje sekulární principy, jako je rovnost mužů a žen a práva homosexuálů.

Komise rovněž vydala 44 návrhů na zastavení šíření politického islámu, včetně zákazu všem imámům napojeným na radikální Muslimské bratrstvo kázat ve Francii a plné finanční transparentnosti náboženských organizací, které dostávají peníze ze zámoří.

Islámské skupiny, které chtějí přístup k dotacím od místních orgánů, by také měly „podepsat chartu zahrnující respektování hodnot republiky“, uvádí zpráva.

Zpráva přichází jen několik měsíců poté, co byl zveřejněn utajovaný interní dokument Generálního ředitelství pro vnitřní bezpečnost (DGSI), který ukázal, že nejméně 150 čtvrtí po celé zemi bylo „drženo“ islamistickými radikály.

DGSI byla znepokojena vzestupem islamistických politických stran v místních volbách, jako je Unie francouzských muslimských demokratů (UDMF) – které se podařilo získat 40 procent místních hlasů v obci Maubeuge.

Francouzská veřejnost vyjádřila negativní názory na téma islamizace, přičemž průzkum veřejného mínění zveřejněný v říjnu ukázal, že 61 procent je přesvědčeno, že samotný islám je neslučitelný s francouzskou společností a jejími hodnotami.

 

Facebook Comments